Urlop macierzyński

Obecnie urlop macierzyński trwa 20 tygodni na pierwsze dziecko.
Część mozna wziąć przed porodem.
Matka musi wykorzystać minimum 14 tygodni, ojciec może maksymalnie 6.

Urlop rodzicielski trwa obecnie 32 tygodnie.
Można go wybrać w 4 częściach do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.
Pierwsze dwa razy muszą trwać 8 tygodni. Czyli w sumie 16 tygodni i dalej dzielimy tygodnie jak nam wygodnie.

Od 2016r kobiety nieubezpieczone mogą zgłosić się do MOPS-u i otrzymają 1000,00 zł macierzyńskiego przez rok od dnia narodzin dziecka.

Urlop wypoczynkowy można pobrać przed macierzyńskim, lub po zakończeniu.

Obecnie urlop macierzyński trwa 20 tygodni na pierwsze dziecko.
Część mozna wziąć przed porodem.
Matka musi wykorzystać minimum 14 tygodni, ojciec może maksymalnie 6.

Urlop rodzicielski trwa obecnie 32 tygodnie.
Można go wybrać w 4 częściach do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.
Pierwsze dwa razy muszą trwać 8 tygodni. Czyli w sumie 16 tygodni i dalej dzielimy tygodnie jak nam wygodnie.

Od 2016r kobiety nieubezpieczone mogą zgłosić się do MOPS-u i otrzymają 1000,00 zł macierzyńskiego przez rok od dnia narodzin dziecka.

Urlop wypoczynkowy można pobrać przed macierzyńskim, lub po zakończeniu.