Uznanie ojcostwa przed porodem!!!

Uznanie ojcostwa przed porodem.

Przekroczenie 16 roku życia, nie powoduje, że w świetle prawa jesteś dorosła/y ale jednak daje już dużo więcej możliwości. Jednym z takich momentów jest uznanie ojcostwa przed porodem.

Art. 77. § 1. Kodeksu Rodzinnego mówi:
§ 1. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
§ 2. Osoba, o której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Przykład: Maja ma 16 lat, Karol 19 lat. Maja jest w 5 miesiącu ciąży. Maja nie będzie opiekunem prawnym swojego dziecka po porodzie ponieważ jest małoletnia. Opiekunem prawnym może zostać Karol ale musi uznać ojcostwo. Może to zrobić przed porodem, przed Sądem Rejonowym w Wydziale  Rodzinnym i Nieletnich.
Proces ten odbywa się na zasadzie oświadczenia woli. Najlepiej by Maja zadzwoniła do sekretariatu sądu właściwego dla jej miejsca zamieszkania (ważny jest jej sąd ponieważ to ona jest małoletnia). W sekretariacie powie,  że chodzi o uznanie ojcostwa z art. 77 KR. i prosi o informacje jakie dokumenty należy przedłożyć, w jakim składzie osobowym mają przyjść oraz o możliwy termin spotkania. Dlaczego lepiej zadzwonić i zapytać? Ponieważ sądy mają własne procedury, a w tym przypadku nie ma nigdzie napisane, że należy złożyć „wniosek”.
Zarysowując bardzo ogólnie proces, będzie tak:
Maja pojedzie na umówione spotkanie z ojcem dziecka oraz z swoim opiekunem prawnym (np. ze swoją mamą, nie jest taki warunek  nigdzie zapisany, ale zdarza się, że w sądzie jest to pierwsza tego typu sprawa i lepiej nie jeździć dwa razy). Będzie mieć przy sobie dowody osobiste (chłopak także), kartę ciąży lub zaświadczenie o ciąży. Małoletnia mama  niech również, na wszelki wypadek, weźmie odpis swojego aktu urodzenia.  Wszystko dzieje się na zasadzie oświadczenia woli. Maja powie „To jest ojciec mojego dziecka”. Karol powie „Tak, jestem ojcem tego dziecka.” Podpiszą dokumenty, i już. Po porodzie nie będzie trzeba występować do sądu u ustanowienie opieki prawnej dla dziecka ponieważ prawnym opiekunem będzie już Karol.

Taki sam proces można przejść gdy oboje rodzice będą mieli skończone lat 16 ale z tą różnicą, że po porodzie nadal będzie potrzeby opiekun prawny dla dziecka. Zatem trzeba będzie złożyć w sądzie wniosek o przyznanie opieki prawnej nad maluszkiem  np. mamie dziewczyny. Uznanie ojcostwa da możliwość wpisanie w akt urodzenia nazwiska ojca, a prawa rodzicielskie oboje rodzice z automatu nabędą gdy skończą lat 18.
Pamiętać należy, że tam gdzie są prawa, są również obowiązki!!!