Wniosek o wyznaczenie pilnego terminu rozprawy.

Boisz się, że termin rozprawy o ustanowienie opieki prawnej będzie odległy?
Mimo, że takie sprawy maja pierwszeństwo to możesz załączyć do wniosku poniższą prośbę. Jeśli już wniosek złożony a Ty czekasz to szybciutko przeredaguj, wydrukuj i zanieś do Sądu

Janina Kowalska
ul. Kowalewska 3
72-222 Janinowo

 

Do przewodniczącego wydziału ….

 

Wniosek o wyznaczenie pilnego terminu rozprawy

 

Uprzejmie proszę o wyznaczenie pilnego terminu rozprawy o ustanowienie opieki prawnej dla małoletniego Jana Kowalskiego – wniosek został złożony w dniu 11.11.2016, ponieważ Matka dziecka jest małoletnia i zachodzi pilna potrzeba ustanowienia reprezentacji dla dziecka.

Z poważaniem

Janina Kowalska