Podstawy

Szkoła jest bardzo ważna w życiu młodego człowieka i w każdej szkole znajdą się ludzie, którzy będą chcieli pomóc.
Najgorsze co można zrobić to nastawić się źle do rozmowy np.: „Wyśmieją nas”, „Ocenią mnie”, „Tam nikt mnie nie zrozumie”. Takie myśli to najczęściej nasza własna projekcja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

– Szkoła nie ma prawa usunąć ciężarnej uczennicy z listy uczniów ani namawiać do zmiany placówki;
– Dziewczyna ma prawo do urlopu i nauczania indywidualnego;
– Młoda Mama ma prawo do w miarę możliwości terminowego zaliczenia egzaminów;
– W szkole, w której uczniowie muszą odbyć praktyki zawodowe, młodzież ma podpisane umowy o odbycie praktyk ze szkołą bądź zakładem pracy. Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana i należy indywidualnie rozmawiać.