Opiekun prawny Maluszka

Gdy dziecko urodzi nieletnia Mama:

Najważniejszą sprawą jest ustalenie kto z dorosłych (np. jeden z rodziców dziewczyny) zostanie opiekunem prawnym dziecka.
Po urodzenie się dziecko należy jak najprędzej zwrócić się do USC o odpis aktu urodzenia.
Jeśli ojciec dziecka w czasie urodzenia będzie małoletni i nie będzie mógł czy nie będzie chciał uznać ojcostwa, dziecko otrzyma nazwisko matki. W celu sporządzenia aktu potrzebne będzie wskazanie imienia ojca, wtedy można podać imię chłopaka- ojca dziecka.
Chłopak już jako 16 latek ma prawo uznać ojcostwo i dać mu swoje nazwisko jednak i tak nadal potrzebny jest opiekun prawny. Mając oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka można do Sądu rodzinnego wg właśc. dla miejsca zamieszkania i pobytu złożyć wniosek o ustanowienie np. mamy nastolatki opiekunem prawnym dla dziecka. To jest istotne i pilne z uwagi na reprezentację i wyrażenie zgody w razie potrzeby np. zabiegów medycznych u dziecka. Osoba nieletnia nie może sama reprezentować swojego dziecka.

Wniosek należy złożyć w 2 egz. zatytułować: wniosek o ustanowienie opieki prawnej dla małoletniego…tu wpisać imię i nazwisko maluszka. Podać miejsce zamieszkania i wiek matki dziecka oraz babci dziecka (czy kogokolwiek kto ma zostać opiekunem prawnym), należny własnymi słowami opisać sytuacje, że oboje rodzice są małoletni i dziecko potrzebuje opiekuna prawnego. Wskazać , że nastolatka przy pomocy mamy będzie wychowywać dziecko i mama jej wnosi o ustanowienie jej opiekunem dla wnuka/wnuczki.

Kandydat na op.pr. nie powinien być karany, ani wcześniej ograniczony czy pozbawiony władzy rodzicielskiej. Do wniosku należy dołączyć oryginalny odpis aktu rodzenia dziecka oraz fizycznej Matki i po kserokopii każdego do drugiego egz. Sąd nie powinien pobierać opłaty od takiego wniosku, ale zdarzają się praktyki , że pobiera 40,-zł. i wzywa do uiszczenia w terminie 7 dni. Wtedy jeśli się opłatę uiści Sąd szybko wyznacza termin rozprawy. Gdyby sąd wezwał o opłatę , a sytuacja rodziny była wyjątkowo trudna należy we wniosku o ustanowienie opieki dopisać punkt – o zwolnienie od kosztów sądowych i wypełnić pobrane z sądu lub internetu oświadczenie do wniosku o zwolnienie od kosztów- o sytuacji majątkowej i rodzinnej i dołączyć do wniosku.

Należy się liczyć z tym, że w sprawach o ustanowienie opieki sądy rutynowo zlecają wywiad kuratorowi, który przychodzi do domu zobaczyć jaka jest sytuacja i porozmawiać o dziecku. Sprawa jest rozpoznawana na rozprawie, na która należy się stawić, oprócz kandydata na op. pr. może być też wezwana Mama. Należy się stawić , warunkiem skutecznego ustanowienia opiekuna jest złożenie przez niego przyrzeczenia na rozprawie. Opiekun obejmuje opiekę niezwłocznie i niezależnie od prawomocności postanowienia, w tym samym lub następnym dniu ma prawo otrzymać od sądu w sekretariacie, zaświadczenie dla opiekuna, które jest dokumentem stwierdzającym jego uprawnienia do reprezentacji dziecka.