Nie rodzimy się z wiedzą o tym jak być rodzicem.

Kompetencji rodzicielskich nabywamy każdego dnia obserwując nasze relacje z rodzicami, dziadkami, wychowawcami, a potem będąc już też mamą lub tatą. Chcemy pomóc w tym procesie na starcie! Prezentujemy nasz cykl spotkań, które można przeprowadzić online indywidualnie z osobą kompetentną z naszego zespołu. Ukończenie cyklu spotkań skutkuje podniesieniem swoich kompetencji a nam daje możliwość wystosowanie do Sądu pisma z informacją, że rodzic będący w sytuacji gdzie Sąd nakłada na niego obowiązek udowodnienia, że pracuje nad sobą jako rodzicem – faktycznie to robi.