Nastolatka i ślub

Marta skończyła 16 lat i chce wstąpić w związek małżeński z pełnoletnim ojcem swojego dziecka. Musi zatem złożyć wniosek do sądu rodzinnego wg. miejsca zamieszkania o zezwolenie na zawarcie małżeństwa.
Do wniosku należy załączyć odpisy aktów urodzenia młodych, podać imiona, nazwiska i adresy rodziców, krótko opisać sytuację rodzinną, skąd mieliby środki na utrzymanie, gdzie mogliby zamieszkać, czy mają wsparcie w rodzinie.
Młodzi muszą przekonać sąd, że są w stanie funkcjonować jak rodzina dla dobra dzieci, dołączyć ksero wniosku i załączników.
Opłata od wniosku wynosi 100,00 zł. Można wnosić we wniosku o zawarcie małżeństwa o zwolnienie od opłaty. W tym celu należy pobrać z sądu specjalny druk o zwolnienie od kosztów i po wypełnieniu dołączyć do wn. o zezw. na zaw. małz.
Jeśli sąd uzna, że potrzebuje innych dokumentów to wezwie do uzupełnienia wniosku i wtedy udzielić odpowiedzi w wyznaczonym termie. Sąd wyznaczy rozprawę, wezwie oboje młodych, ewentualnie również rodziców. Możliwy jest wywiad kuratora w miejscu zamieszkania Marty. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda postanowienie o zezwoleniu lub może wniosek oddalić. Od oddalenia można odwołać się do sądu okręgowego.

Po zawarciu zw. małz. niepełnoletnia Marta uzyskuje uprawnienia jak osoba pełnoletnia, również władzę rodzicielską nad dzieckiem. Ale proszę pamiętać gdy są prawa to są również obowiązki!!!! Każdą taką sytuację należy dobrze przemyśleć!!!!!!!!!!!!!