Kompendium wiedzy na przykładzie

Dziewczynka lat 16, chłopak lat 17, dziecko w drodze.

 • Dziecko po urodzeniu musi mieć swojego opiekuna prawnego. Jeśli rodzice są małoletni wówczas należy wybrać opiekuna prawnego i on po porodzie składa wniosek do sądu rodzinnego o przyznanie mu opieki prawnej nad małoletnim dzieckiem.
 • &77 KR małoletni tata dziecka może uznać swoje ojcostwo przed sądem na zasadzie oświadczenia woli obu stron przed urodzeniem dziecka. Warunkiem jest skończone lat 16 przez oboje rodziców.
 • Po uznaniu ojcostwa, opieka prawna przechodzi automatycznie na tego z rodziców, który pierwszy skończy 18 lat.
 • Małoletnia mama, która ma umowę o pracę w związku z odbywanymi praktykami w szkole branżowej i zajdzie w ciążę, ma prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Na złożenie wniosku są 3 miesiące.
 • Jeśli z jakichś powodów ZUS odmówi zasiłku macierzyńskiego to ma prawo do skorzystania ze świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2022 roku nie uległy zmianie.
 • W związku z narodzinami dziecka możesz jednorazowo otrzymać becikowe świadczenie w wysokości 1000 złotych. Aby tak się stało: dochód w rodzinie na osobę nie może przekraczać 1922 złotych netto (chodzi o dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym, czyli w 2021 i podzielony przez liczbę członków rodziny, w tym również nowo narodzone dziecko) i zaświadczenie, że byłaś pod opieką lekarską przed 10 tyg. ciąży. Na złożenie wniosku jest 12 miesięcy od dnia porodu.
 • Dodatkowe becikowe w kwocie 1000 zł mogą otrzymać rodzice, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Jest on przyznawany, gdy dochód w rodzinie nie przekracza na osobę 674 zł (678 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Kolejne becikowe mogą otrzymać mieszkańcy niektórych gmin. To tzw. gminne becikowe, które jest wypłacane w wysokości uchwalanej przez władze gminy, dla osób zamieszkujących na jej terenie. Gminne becikowe wypłacane jest w różnej wysokości i trzeba o nie pytać w swojej gminie.
 • 500+ Świadczenie mogą otrzymać: rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd jako opiekunowie prawni dziecka); rodziny zastępcze;
 • Świadczenie rodzinne otrzymują rodziny z dziećmi, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i dochodu w rodzinie, który jest dzielony przez liczbę jej członków. Aby otrzymać zasiłek rodzinny: dochód na osobę nie może przekraczać 674 zł; jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, dochód na osobę nie może przekraczać 764 zł.
 • Jest jeszcze jedna możliwość opieki na dzieckiem małoletniej mamy. Jeśli mama małoletniej pracuje na umowę o pracę to może również pójść na urlop macierzyński, pod warunkiem, że zostanie rodziną zastępczą dziecka. Za tą procedurę odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzina otrzymuje świadczenia na dziecko ale z tytułu rodziny zastępczej, które nie są tożsame z wszystkimi powyższymi. Myk tu jest jednak taki, że rodzic, który skończy lat 18 nie stanie się z automatu opiekunem prawnym swojego dziecka. Będzie trzeba to dziecko „odzyskać” czyli zwyczajnie przed sądem udowodnić, że się dzieckiem zajmowało, że się jest odpowiedzialnym itd.
 • Małoletni rodzic, który ma skończone 16 lat ma w pełni prawo do decydowaniu o swoim dziecku i obowiązek opieki. Jednak ostateczne zdanie należy do opiekuna prawnego.