Dziecko nie jest własnością rodzica posiadającego władzę rodzicielską

Masz skończone 16 lat i jesteś Mamą. Nie masz władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem. Władza rodzicielska została przyznana przez sąd osobie pełnoletniej, zdolnej do czynności prawnych (tata dziecka, twoi rodzice, ktoś inny dorosły)? Czy to znaczy, że Ty nic nie możesz? Czy to znaczy, że prawny opiekun może Cię szantażować, że zabierze Ci dziecko i się wyprowadzi, jeśli nie będziesz robiła tak jak on chce i już?
No, nie!
Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko od urodzenia aż do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Władzę rodzicielską można zdefiniować rozbijając ją na trzy podstawowe elementy:
1) pieczę nad dzieckiem
2) zarząd majątkiem dziecka
3) reprezentowanie dziecka

Władza rodzicielska powinna być wykonywana z uwzględnieniem dobra dziecka i interesu społecznego.

Ty, jako osoba niepełnoletnia, mająca ukończonych lat 16, sprawujesz pieczę nad dzieckiem. Co to jest piecza? PIECZA nad dzieckiem to codzienne czynności związane z opieką nad potomkiem: wyżywienie, ubranie, zapewnienie prawidłowego rozwoju, zdrowie, a także dbałość o właściwe wychowanie dziecka. Na temat powyższych kwestii mówi zapis w kodeksie: art. 96, §2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.

Kobieta osiąga pełnoletność z chwilą ukończenia 18 roku życia, tym samym nabywa prawa obywatelskie, również rodzicielskie. Szesnastoletnia matka może – za zgodą prawnych opiekunów – zawrzeć związek małżeński i uzyskać w ten sposób pełnoletność. Dlatego mówi się o tym granicznym wieku 16 lat, że nawet bez zawarcia małżeństwa ma więcej praw niż 15latka. Nie oznacza to, że dziewczyna, która nie ukończyła 16 lat, a została matką nie może, w ramach zakreślonych przez opiekuna prawnego czy w uzgodnieniu z ojcem posiadającym władzę rodzicielską, sprawować pieczy nad dzieckiem. Może, jednak odpowiedzialność za sposób i jakość tej pieczy spoczywa na opiekunie prawnym lub ojcu. Z chwilą ukończenia 16 lat może domagać się uprawnień do sprawowania pieczy nad dzieckiem biorąc za to pełną odpowiedzialność. Jeżeli młoda matka niewłaściwie sprawowanej opieki nad dzieckiem sąd może odebrać jej ten przywilej lub ograniczyć.

Bezpodstawne ograniczanie lub pozbawienie przez pełnoletniego ojca czy opiekuna prawnego możliwości sprawowania pieczy nad dzieckiem przez małoletnia matkę /niezależnie od jej wieku/ może stanowić podstawę, jeśli zawiadomi ona o tym sąd opiekuńczy, do uznania, że ojciec (opiekun prawny dziecka) niewłaściwie wykorzystuje władzę rodzicielską. Wtedy sąd z urzędu może wydać zarządzenie dotyczące jego niewłaściwie sprawowanej władzy rodzicielskiej i ograniczyć mu ją. Dotyczy to również sytuacji gdyby pełnoletni ojciec wyprowadził się i zabrał dziecko bez uzgodnienia z małoletnia matką.
Opiekun prawny dziecka (np. jego ojciec) nie musi mieszkać razem z matką, która sprawuje pieczę nad dzieckiem, nie musi być nawet z nią w związku, by reprezentować dziecko, zarządzać jego majątkiem czy sprawować pieczę, Oczywiście dla dobra dziecka najlepiej jest gdy dziecko ma możliwość wychowywania się w pełnej rodzinie, otoczone miłością obojga rodziców i doświadczające miłości Mamy i Taty, którzy dbają o siebie wzajemnie.
O związek trzeba dbać całe życie, zwłaszcza jeśli kochamy siebie, drugą osobę i chcemy żeby człowiek, który „wyfrunie” z naszego domu za kilkanaście lat, był mądry, silny i zaradny.

Jesteś bardzo młodą Mamą, bardzo młodym Tatą opiekuj się swoim dzieckiem, pielęgnuj je, baw się z nim – zrobisz to najlepiej.