Nie rodzimy się z wiedzą o tym jak być rodzicem.

Kompetencji rodzicielskich nabywamy każdego dnia obserwując nasze relacje z rodzicami, dziadkami, wychowawcami, a potem będąc już też mamą lub tatą. Chcemy pomóc w tym procesie na starcie! Prezentujemy nasz cykl spotkań, które można przeprowadzić online indywidualnie z osobą kompetentną z naszego zespołu. Ukończenie cyklu spotkań skutkuje podniesieniem swoich kompetencji a nam daje możliwość wystosowanie do Sądu pisma z informacją, że rodzic będący w sytuacji gdzie Sąd nakłada na niego obowiązek udowodnienia, że pracuje nad sobą jako rodzicem – faktycznie to robi.

Polka XXI wieku

W jednej chwili, kilkaset osób dowiedziało się kogo i jak wspierają Polki i Polacy naszej organizacji 👩🧑👩‍🦳👱‍♀️🧓
Konkurs w kategorii „działalność społeczna” stał się dla nas medialnym wydarzeniem🎥 a nasza prezes Dorota Napierała została laureatką konkursu ww. kategorii i Polką XXI w. 2023 😃🏆
Pomysłodawcą konferencji i konkursu jest Pani minister Jadwiga Emilewicz natomiast organizatorem Fundacja Projekt PL, dziękujemy za to wspaniałe wyróżnienie i dostrzeżenie złożoności ról, które przyjmują bardzo młodzi ludzie 🤱🧑‍🍼
Fundacja Javani – nastoletni rodzice to nie jedna Polka XXI wieku to cały zespół fachowców, ludzi z pasją, którzy chcą wspierać młodych, którzy podejmują niepewnie wysiłek przyjęcia dziecka, które jest na ogół nieprzewidzianym i trudnym zaskoczeniem 😊
Nasi wolontariusze wspierają małoletnich rodziców i ich otoczenie całą swoją wiedzą: Gosia Walkowiak, Hanna Przybylska, Katarzyna Polody-Skłodowska, Iwona Chomin-Bąk, Olimpia Wichnowska, Małgorzata Konieczny, Artur Bandulet, Pani Genowefa, Sylwia Olechnowicz-Ślusarek, Tomasz Henclewski, Karol Mielewczyk, Kamila Deskur, Agnieszka Brambor-Nolka, Anastazja Swoboda, Daria Kubiak, Ks. Jakub Lechniak, Ks. Romuald Turbański, Pro Life Clinic, Joanna Stranz, Agnieszka Koc, Paulina Michalska, Małgorzata Pers, Weronika Bąk, Liliana Kociołkowska, Ewelina Kretkowska, Agata Łaszczuk, Marta Lambryczak i wiele innych osób, które na które zawsze można liczyć gdy temat wymaga bardzo fachowych dociekań…
Dziękujemy Ela Lachman za zgłoszenie naszej Prezes do nagrody i towarzyszenie nam medialnie od początku działalności!
Dziękujemy Stanisław Brach za przepiękne statuetki.
Dziękujemy Piękna Dziewczyna za wywiady i rozmowy.
Dziękujemy Radio Poznań za szybką reakcję i dotarcia do jak największej ilości osób.
Dziękujemy Panie premierze Mateusz Morawiecki za ciepła słowa skierowane do kobiet.
Dziękujemy W SZCZEGÓLNOŚCI CAŁYM NASZYM RODZINOM, KTÓRE SZANUJĄ NASZĄ AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I SĄ MOTOREM NAPĘDZAJĄCYM I TRAMPOLINĄ DO DZIAŁAŃ 🥰🥰🥰🥰

Uznanie ojcostwa przed porodem!!!

Uznanie ojcostwa przed porodem.

Przekroczenie 16 roku życia, nie powoduje, że w świetle prawa jesteś dorosła/y ale jednak daje już dużo więcej możliwości. Jednym z takich momentów jest uznanie ojcostwa przed porodem.

Art. 77. § 1. Kodeksu Rodzinnego mówi:
§ 1. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
§ 2. Osoba, o której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Przykład: Maja ma 16 lat, Karol 19 lat. Maja jest w 5 miesiącu ciąży. Maja nie będzie opiekunem prawnym swojego dziecka po porodzie ponieważ jest małoletnia. Opiekunem prawnym może zostać Karol ale musi uznać ojcostwo. Może to zrobić przed porodem, przed Sądem Rejonowym w Wydziale  Rodzinnym i Nieletnich.
Proces ten odbywa się na zasadzie oświadczenia woli. Najlepiej by Maja zadzwoniła do sekretariatu sądu właściwego dla jej miejsca zamieszkania (ważny jest jej sąd ponieważ to ona jest małoletnia). W sekretariacie powie,  że chodzi o uznanie ojcostwa z art. 77 KR. i prosi o informacje jakie dokumenty należy przedłożyć, w jakim składzie osobowym mają przyjść oraz o możliwy termin spotkania. Dlaczego lepiej zadzwonić i zapytać? Ponieważ sądy mają własne procedury, a w tym przypadku nie ma nigdzie napisane, że należy złożyć „wniosek”.
Zarysowując bardzo ogólnie proces, będzie tak:
Maja pojedzie na umówione spotkanie z ojcem dziecka oraz z swoim opiekunem prawnym (np. ze swoją mamą, nie jest taki warunek  nigdzie zapisany, ale zdarza się, że w sądzie jest to pierwsza tego typu sprawa i lepiej nie jeździć dwa razy). Będzie mieć przy sobie dowody osobiste (chłopak także), kartę ciąży lub zaświadczenie o ciąży. Małoletnia mama  niech również, na wszelki wypadek, weźmie odpis swojego aktu urodzenia.  Wszystko dzieje się na zasadzie oświadczenia woli. Maja powie „To jest ojciec mojego dziecka”. Karol powie „Tak, jestem ojcem tego dziecka.” Podpiszą dokumenty, i już. Po porodzie nie będzie trzeba występować do sądu u ustanowienie opieki prawnej dla dziecka ponieważ prawnym opiekunem będzie już Karol.

Taki sam proces można przejść gdy oboje rodzice będą mieli skończone lat 16 ale z tą różnicą, że po porodzie nadal będzie potrzeby opiekun prawny dla dziecka. Zatem trzeba będzie złożyć w sądzie wniosek o przyznanie opieki prawnej nad maluszkiem  np. mamie dziewczyny. Uznanie ojcostwa da możliwość wpisanie w akt urodzenia nazwiska ojca, a prawa rodzicielskie oboje rodzice z automatu nabędą gdy skończą lat 18.
Pamiętać należy, że tam gdzie są prawa, są również obowiązki!!!

Kompendium wiedzy na przykładzie

Dziewczynka lat 16, chłopak lat 17, dziecko w drodze.

 • Dziecko po urodzeniu musi mieć swojego opiekuna prawnego. Jeśli rodzice są małoletni wówczas należy wybrać opiekuna prawnego i on po porodzie składa wniosek do sądu rodzinnego o przyznanie mu opieki prawnej nad małoletnim dzieckiem.
 • &77 KR małoletni tata dziecka może uznać swoje ojcostwo przed sądem na zasadzie oświadczenia woli obu stron przed urodzeniem dziecka. Warunkiem jest skończone lat 16 przez oboje rodziców.
 • Po uznaniu ojcostwa, opieka prawna przechodzi automatycznie na tego z rodziców, który pierwszy skończy 18 lat.
 • Małoletnia mama, która ma umowę o pracę w związku z odbywanymi praktykami w szkole branżowej i zajdzie w ciążę, ma prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Na złożenie wniosku są 3 miesiące.
 • Jeśli z jakichś powodów ZUS odmówi zasiłku macierzyńskiego to ma prawo do skorzystania ze świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych, które przysługuje osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasady przyznawania 1000 złotych na dziecko w 2022 roku nie uległy zmianie.
 • W związku z narodzinami dziecka możesz jednorazowo otrzymać becikowe świadczenie w wysokości 1000 złotych. Aby tak się stało: dochód w rodzinie na osobę nie może przekraczać 1922 złotych netto (chodzi o dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym, czyli w 2021 i podzielony przez liczbę członków rodziny, w tym również nowo narodzone dziecko) i zaświadczenie, że byłaś pod opieką lekarską przed 10 tyg. ciąży. Na złożenie wniosku jest 12 miesięcy od dnia porodu.
 • Dodatkowe becikowe w kwocie 1000 zł mogą otrzymać rodzice, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Jest on przyznawany, gdy dochód w rodzinie nie przekracza na osobę 674 zł (678 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Kolejne becikowe mogą otrzymać mieszkańcy niektórych gmin. To tzw. gminne becikowe, które jest wypłacane w wysokości uchwalanej przez władze gminy, dla osób zamieszkujących na jej terenie. Gminne becikowe wypłacane jest w różnej wysokości i trzeba o nie pytać w swojej gminie.
 • 500+ Świadczenie mogą otrzymać: rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd jako opiekunowie prawni dziecka); rodziny zastępcze;
 • Świadczenie rodzinne otrzymują rodziny z dziećmi, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Kwota zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka i dochodu w rodzinie, który jest dzielony przez liczbę jej członków. Aby otrzymać zasiłek rodzinny: dochód na osobę nie może przekraczać 674 zł; jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, dochód na osobę nie może przekraczać 764 zł.
 • Jest jeszcze jedna możliwość opieki na dzieckiem małoletniej mamy. Jeśli mama małoletniej pracuje na umowę o pracę to może również pójść na urlop macierzyński, pod warunkiem, że zostanie rodziną zastępczą dziecka. Za tą procedurę odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzina otrzymuje świadczenia na dziecko ale z tytułu rodziny zastępczej, które nie są tożsame z wszystkimi powyższymi. Myk tu jest jednak taki, że rodzic, który skończy lat 18 nie stanie się z automatu opiekunem prawnym swojego dziecka. Będzie trzeba to dziecko „odzyskać” czyli zwyczajnie przed sądem udowodnić, że się dzieckiem zajmowało, że się jest odpowiedzialnym itd.
 • Małoletni rodzic, który ma skończone 16 lat ma w pełni prawo do decydowaniu o swoim dziecku i obowiązek opieki. Jednak ostateczne zdanie należy do opiekuna prawnego.

Akcja!!! POŁOŻNA dla nastoletniej Mamy w każdym szpitalu!

Akcja!!! POŁOŻNA dla nastoletniej Mamy w każdym szpitalu!
Jesteś położną, pracujesz w szpitalu? Wiesz, że rodząca nastolatka potrzebuje więcej zaopiekowania, czułości, wsparcia, mobilizacji i cierpliwości… Chciałabyś takiej mamie powiedzieć gdzie może uzyskać więcej wsparcia innego rodzaju, a może chciałabyś wiedzieć, że do twojego szpitala właśnie jedzie nastolatka, która potrzebuje ciebie???
Zgłoś się do nas!!! Robimy mapę położnych, które wolontariacko wspierają nastoletnie Mamy.

Co jeść jesienią w ciąży?

Jesień to czas zbiorów, zakładania cieplejszych ubrań oraz czas sięgania po cieplejsze pożywienie. I o ile chłodniejsza aura na zewnątrz wymusza na nas cieplejsze swetry, kurtki czy czapki, o tyle nie zawsze wiemy lub dbamy o to, by i nasze pożywienie było jesienią zdecydowanie cieplejsze. A warto o to zadbać, zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży. Okazuje się bowiem, że twoje maleństwo potrzebuje ciepła do harmonijnego rozwoju i to ciepło zapewnia mu twój organizm. Zapewne zauważyłaś, że wraz z ciążą zrobiło ci się jakoś cieplej. Jest to efekt zawirowań hormonalnych typowych dla ciąży. Aby twoja ciąża przebiegała prawidłowo i by twój organizm był w stanie generować odpowiednią ilość ciepła, potrzebuje określonych zasobów, które dostarczane są głównie z pożywieniem. Dlatego tak ważne w okresie ciąży jest odpowiednie odżywianie. Powinno ono być adekwatne do potrzeb twojego organizm w danym trymestrze i do panującej pory roku i pogody.

Jak zatem odżywiać się jesienią? Ciepło tak nam teraz potrzebne znajdziemy w ciepłych potrawach. Odstawiamy na bok wszelkie surówki, sałatki – powrócimy do nich wiosną. Póki co zastępujemy je warzywami gotowanymi, duszonymi, czy pieczonymi. Warzywa na ciepło to także aromatyczne zupy warzywne na bazie warzyw korzeniowych takich jak ziemniaki, marchewka, pietruszka, pasternak, buraki i seler oraz rosoły długo gotowane. Ciepła i energii jesienią dostarczą nam także nasiona roślin strączkowych jak ciecierzyca, fasola, soczewica w najrozmaitszej postaci. Nieprzypadkowo właśnie jesienią tak bardzo smakuje fasolka po bretońsku, zupa fasolowa, gulasz z soczewicy czy curry z soczewicą. Sięgając po strączkowe trzeba pamiętać, że wymagają one uprzedniego namaczania. Najlepiej dzień wcześniej zalać wieczorem np. fasolę przefiltrowaną wodą w ilości 4 miarki wody na 1 porcję ziaren strączkowych i gotować ją dopiero następnego dnia po przepłukaniu. Dzięki moczeniu można zredukować jej wzdymające działanie i jednocześnie zwiększyć jej wartość odżywczą. Podczas gotowania nasion roślin strączkowych konieczny jest dodatek aromatycznych przypraw. Do ciecierzycy, soczewicy i grochu warto dodać koper i bazylię. Fasole gotujemy z dodatkiem kopru włoskiego lub kminku. Czarna fasola, czy soczewica dobrze smakują z dodatkiem kolendry, kminku i imbiru.

Jesień to pora jabłek, gruszek, śliwek i winogron – to nasze rodzime sezonowe owoce. Kompoty, owoce zapiekane pod kruszonką czy nawet same jabłka opruszone cynamonem i zapieczone to jesienne delicje, pełne zdrowia, smaku i aromatu.

Na czas jesieni rezygnujemy z chłodnych napojów, a w ich miejsce pijemy ciepłe kompoty, herbaty owocowe bez dodatków aromatów, herbatę roiboos, kawę zbożową, którą można wzbogacić niewielkim dodatkiem korzennej przyprawy.

Przygotowując kanapki można pokusić się o wcześniejsze stostowanie pieczywa w tosterze, piekarniku lub na suchej patelni i posmarować hummusem, a całość uwieńczyć kawałkiem ogórka kiszonego. Alternatywą do kanapek mogą być ciepłe, gotowane lub pieczone owsianki z prażonym jabłkiem, dodatkiem orzechów lub płatków migdałowych.

Jak dodamy do tego wszystkiego codziennie orzechy, masło, oliwę czyli dobre tłuszcze, dwa razy w tygodniu tłuste ryby morskie i codziennie pełnoziarniste pieczywo, kasze, ciemne makarony to nasz jesienny jadłospis będzie dobrze skomponowany. A dobre jesienne odżywianie dla kobiety w ciąży to gwarancja dobrego samopoczucia, większe szanse na prawidłowy rozwój maleństwa, dobre funkcjonowanie układu odpornościowego i tym samym mniejsze ryzyko jesiennych infekcji.

Joanna Stranz  dietetyk i wolontariusz Fundacji Javani

Fakty i mity – to mi w ciąży jeść wolno, a tego nie

W ciąży świat staje na głowie. Nagle zmienia się wszystko. I gdy już jesteś wystarczająco skołowana, to dochodzi jeszcze pełno informacji na temat tego co możesz jeść, a czego nie powinnaś. Żeby jeszcze temat skomplikować to te informacje potrafią być sprzeczne. Poukładajmy je zatem.

Mała lampka wina wcale nie taka niewinna

 

Kategorycznie odstawiamy na bok papierosy i alkohol. Im szybciej znikną z twojego życia tym lepiej dla ciebie i maleństwa. Twój organizm pracuje teraz dla was dwojga i potrzebuje sił i dobrego odżywienia, a papierosy i alkohol ani nie dodają sił, ani nie odżywiają, a jedyne co robią to zatruwają i odbierają zdrowie. Dlatego ani ty, ani twoje dziecko tego nie potrzebujecie.

Kawa – to dawka czyni truciznę

 

Czy z kawą jest podobnie? Faktem jest, że kofeina w niej zawarta trafia do twojego dziecka. Tylko, czy ono potrzebuje takich substancji? Zdecydowanie nie są mu do szczęścia potrzebne. Prowadzone są liczne badania nad wpływem kofeiny na płód, ale póki co wyniki nie są jednoznaczne, gdyż niektóre badania dowodzą, że kofeina przyczynia się do zahamowania wzrostu i rozwoju płodu, ale są też badania, które tego nie potwierdzają. Dlatego zaleca się ograniczenie spożywania kawy. Warto wiedzieć, że kofeina nie występuje wyłącznie w kawie. Znajduje się także w czekoladzie, kakao, coca-coli. Dlatego warto ograniczyć spożywanie tych produktów.

 

Jedzenie za dwoje czy dla dwojga

 

Najbardziej znany mit dotyczący odżywiania w ciąży głosi, że będąc w ciąży powinnaś jeść za dwoje. Nic bardziej mylnego. Taka strategia prowadzi do gromadzenia nadprogramowych kilogramów, których nie tak łatwo potem się pozbyć. Jeśli chodzi o ilość spożywanych pokarmów, to w pierwszym trymestrze powinna pozostać bez zmian – zakładając, że dotychczas odżywiałaś się prawidłowo. Dopiero w drugim trymestrze twoje zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta o 360 kcal dziennie, a w III trymestrze o 475 kcal. 360 kcal to np. jedno jajko sadzone z warzywami na patelnię i jednym ziemniakiem, lub jedna papryka faszerowana kaszą i soczewicą, albo baton Snickers, który ma 310 kcal.  O ile na początku nie zmienia się zapotrzebowanie kaloryczne, o tyle zmienia się zapotrzebowanie na konkretne witaminy i składniki mineralne: witaminy A, B1, B2, niacyny, choliny, kwasu pantotenowego, B6, B12, C, E, kwasu foliowego, a także wapnia i fosforu (w przypadku kobiet ciężarnych poniżej 19. roku życia), magnezu, żelaza, cynku, miedzi, jodu i selenu. Te składniki powinny pochodzić z twojego pożywienia. Nie oznacza to, że powinnaś od teraz stać się ekspertem od składu i zawartości poszczególnych produktów – nic z tych rzeczy. Twoim zadaniem jest zadbanie o urozmaicanie posiłków, różnorodność. Najprostszą kanapkę z pomidorem możesz raz posypać poszatkowaną cebulką, innym razem natką pietruszki, albo szczypiorkiem, albo koperkiem. Możesz pod pomidor położyć liść sałaty, plasterek sera albo wędliny. Możesz zamiast masła wykorzystać pastę warzywną albo hummus. W taki oto sposób wprowadzasz różnorodność w swoich posiłkach i tym samym dostarczasz różne witaminy i składniki mineralne. Dodatkowo postaraj się zamienić słodycze na świeże owoce, wprowadź jak najwięcej warzyw do codziennego jadłospisu i nie pomijaj mięsa, ryb, jajek oraz mleka i jego przetworów. Odżywiając się w ten sposób stwarzasz sobie i swojemu dziecku większe szanse na lepszy rozwój, zdrowie i samopoczucie. Zyskujecie oboje.

W ciąży można jeść wszystko, ale …

 

Jeśli słyszałaś kiedykolwiek, że nie musisz dbać specjalnie o to jak się odżywiasz, gdyż dziecko i tak pobiera z twojego organizmu to, czego potrzebuje, to wiedz, że to niebezpieczny mit. Dziecko otrzymuje tylko te składniki odżywcze, które ty dostarczasz wraz z pożywieniem. Dlatego tak ważna jest różnorodność w diecie, dbałość o regularne posiłki i zapewnienie podaży wszystkich niezbędnych do rozwoju i dobrego funkcjonowania składników odżywczych. Czyli nie musi być wymyślnie, ale postaraj się by na twoim talerzu było kolorowo i różnorodnie. Jest jednak kilka produktów, których powinnaś kategorycznie unikać. Kobiety ciężarne nie powinny spożywać surowego mięsa i ryb (np. tatar, sushi) , gdyż nawet świeże mogą być źródłem chorobotwórczych bakterii. Oprócz tego nie spożywaj surowych jajek, niepasteryzowanego mleka, serów pleśniowych, oscypków, żywności wysoko przetworzonej, ze względu na znaczne ilości substancji dodatkowych, których wpływ na płód często jest nieznany.

Na najbliższe 9 miesięcy zrezygnuj też z wątróbki, nie tylko ze względu na dużą zawartość cholesterolu, ale także na nadmierną ilość witaminy A, której nadmiar może być niebezpieczny dla twojego dziecka.

 

Słodkie ciążowe zachcianki

 

Powinnaś zwrócić szczególną uwagę na cukier i słodycze, gdyż są one źródłem tzw. pustych kalorii. Zjadając słodycze tracisz apetyt na wartościowe składniki odżywcze, których teraz tak bardzo potrzebujesz. Ograniczając lub rezygnując ze słodyczy i cukru zyskasz wiekszą szansę, że nie przytyjesz. Rezygnując ze słodyczy zmniejszasz ryzyko wystąpienia  zaparć (które bardzo często pojawiają się w ciąży i przyczyniają się do powstania hemoroidów) i oddalasz od siebie ryzyko cukrzycy ciążowej.  Zamiast słodyczy sięgaj po świeże owoce – ale też w umiarkowanych ilościach. Zrezygnuj ze słodzenia herbaty, kawy zbożowej oraz picia napojów typu cola, które do organizmu dostarczają bardzo dużą ilość cukru.

Autor: Joanna Stranz

Zdjęcie: https://pixabay.com/

Właśnie kończę 18 lat

Jeśli dziecko urodziło się w czasie gdy rodzice byli małoletni i dla
dziecka ustanowiono opiekę prawną to w momencie ukończenia przez matkę
18 lat opieka ta ustaje z mocy prawa.
Oznacza to, że opiekun automatycznie traci wszelkie uprawnienia dotyczące dziecka (sąd z
urzędu, bez potrzeby składania wniosku umarza postępowanie dotyczące
opieki prawnej). Matka nabywa władzę rodzicielską i może nie tylko
wychowywać dziecko, ale też uzyskuje prawo do reprezentacji i
podejmowania wszelkich decyzji dotyczących swojego dziecka. W praktyce
oznacza to możliwość podejmowania decyzji dotyczących leczenia czy np.
posłania dziecka do żłobka albo występowania w jego imieniu o ustalenie
ojcostwa czy alimenty, ubiegania się o pomoc materialną, zasiłki itp.
Zdarzają się sytuacje, gdy w czasie trwania opieki prawnej zachodzą
wątpliwości czy  będzie ona w stanie samodzielnie, prawidłowo  po
uzyskaniu pełnoletności  wykonywać obowiązki rodzicielskie. Wtedy sąd z urzędu
może wszcząć postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej na podstawie informacji uzyskanych w czasie sprawowanego nadzoru, a w skrajnych przypadkach gdy uznaje, że sprawowanie tej władzy byłoby
sprzeczne z  interesem dziecka nawet o pozbawienie władzy rodzicielskiej.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej może  polegać np. na ustanowieniu
nadzoru kuratora czy umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej powoduje odebranie dziecka i
pozbawienie rodzica wszelkich praw do niego.

Klub nastoletniego rodzica – zmiana adresu

Klub Nastoletniego Rodzica mieści się na ul. Ożarowskiej 140, 61-332 Poznań. Telefon 506-822-449.

Dojazd: ze Starołęki autobusem 158, przystanek “Ożarowska – na żądanie”.

Lalki interaktywne w profilaktyce używania alkoholu i narkotyków w ciąży.

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży

Dla kogo: młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego (tylko we wrześniu i październiku 2017r wyłączony jest z projektu Poznań)

Cena: projekt dotowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Wielkopolska Wiara, Centum PISOP i Caritas Poznań.

Termin: wrzesień i październik 2017r.
Kontakt: 506-822-449

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży jak wielki wpływ na zdrowie i właściwy rozwój jeszcze nienarodzonych dzieci ma właściwy trym życia matki. Aby spotkania był ciekawe a jednocześnie wiarygodne i atrakcyjne dla młodzież wykorzystujemy lalek interaktywne, które są symulatorami noworodków: z zespołem FAS (alkoholowy zespół płodowy) i z zespołem odstawiennym (na głodzie narkotycznym)
Uczniowie w szkołach w których już zajęcia się obyły byli poruszeni zajęciami i zdecydowana większość przyznała, że nie była świadoma jak wielkim zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju dziecka jest dbałość mamy w ciąży o to co je, pije i zażywa. Zajęcia takie nie są kierowane tylko do dziewcząt ale i do chłopaków.
Zajęcia prowadzą wymiennie psycholog, mediator czy położna.
Cele szczegółowe: – profilaktyka zachowań ryzykownych w śród młodzieży – nauka nie bycia biernym wobec osoby, która ewidentnie krzywdzi dziecko w swoim łonie – przekazanie informacji o istnieniu naszej fundacji, która nie zachęca do wczesnego macierzyństwa ale wspiera gdy ono jednak zaistnieje.